0944635536
สั่งซื้อ

ติดตามการจัดส่ง ::

ตรวจสอบสถานะการขนส่ง

 • ชื่อลูกค้า:: อภิญญา วางสว่าง
 • GD014377976TH
 • รับฝาก
 • 28/08/2564 12:20:11+07:00
 • สามง่าม 66140
 • GD014377976TH
 • อยู่ระหว่างการขนส่ง
 • 28/08/2564 12:28:12+07:00
 • สามง่าม 66140
 • GD014377976TH
 • อยู่ระหว่างการขนส่ง
 • 30/08/2564 01:12:00+07:00
 • จุดบริการพิเศษ - พิษณุโลก 65055
 • GD014377976TH
 • ถึงที่ทำการไปรษณีย์
 • 30/08/2564 09:23:00+07:00
 • จุดบริการพิเศษ - หลักสี่ 10055
 • GD014377976TH
 • อยู่ระหว่างการขนส่ง
 • 30/08/2564 16:08:00+07:00
 • จุดบริการพิเศษ - หลักสี่ 10055
 • GD014377976TH
 • ถึงที่ทำการไปรษณีย์
 • 31/08/2564 02:43:00+07:00
 • จุดบริการพิเศษ - ขอนแก่น 40055
 • GD014377976TH
 • อยู่ระหว่างการนำจ่าย
 • 31/08/2564 08:32:00+07:00
 • จุดบริการพิเศษ - ขอนแก่น 40055
 • GD014377976TH
 • อยู่ระหว่างการนำจ่าย
 • 31/08/2564 10:10:15+07:00
 • โกสุมพิสัย 44140
 • GD014377976TH
 • นำจ่ายสำเร็จ
 • 31/08/2564 10:34:00+07:00
 • จุดบริการพิเศษ - ขอนแก่น 40055
 • ผู้รับได้รับสิ่งของเรียบร้อยแล้ว ปณ
 • 31/08/2564 10:34:00+07:00
 • GD014377976TH
 • นำจ่ายไม่สำเร็จ
 • 31/08/2564 15:09:47+07:00
 • โกสุมพิสัย 44140
 • รอจ่าย ณ ที่ทำการไปรษณีย์
 • 31/08/2564 15:09:47+07:00
 • GD014377976TH
 • นำจ่ายสำเร็จ
 • 22/09/2564 15:26:17+07:00
 • โกสุมพิสัย 44140
 • ผู้รับได้รับสิ่งของเรียบร้อยแล้ว อภิญญา วางสว่าง /ผู้รับรับเอง
 • 22/09/2564 15:26:17+07:00

โรงงานผลิตรถตัดหญ้า

133 หมู่ที่ 4 ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140

โทร 0944635536 E-mail : webmaster@mowerthai.com

Copyright © 2019 mowerthai All Rights Reserved.